Sanjeevini,s

In veel van de objecten die ik maak verwerk ik bijzonder opgeladen water, welke zijn verrijkt met trillingsenergie, genaamd Sanathana Sai Sanjeevini , en ontwikkeld door mevrouw Poonan, wat een magnifiek healings systeem is, en voor iedereen toegankelijk, en vrij en gratis te kopieren,:

http://www.saisanjeevini.org/ 

zijn helende trillingen.

Een spirituele geneeswijze die de helende krachten van het eigen lichaam doet ontwaken. Het is genezen door gebed. Een gift van liefde. Sanjeevini betekent eeuwige gezondheid op het niveau van het lichaam en symboliseert de Eeuwige Kennis van Bevrijding op spiritueel niveau. Sanathana is een Sanskriet woord dat tijdloos betekent. Binnen, in ieder van ons, is de Sanathana Energie aanwezig die de oorzaak van alle genezing is. Deze energie, deze Goddelijke Energie (Shakthi) sluimert in ieder van ons. Pas wanneer deze Goddelijke Energie ontwaakt, kan werkelijke genezing plaatsvinden. Hiervoor moet de geest van de mens weer puur worden. Dat kan alleen maar door te leven overeenkomstig de tijdloze waarden als mededogen, liefde, vergevingsgezindheid, zelfopoffering, vertrouwen, geweldloosheid, dienstbaarheid en overgave aan God. De Sanathana Sanjeevini helende trillingen zijn gerichte gebeden tot God, om in een totale overgave de tijdloze helende kracht te doen ontwaken, die in ons zelf aanwezig is.

Sanjeevini Tonic Zelf maken! 

Als je deze onderstaande afbeelding uitprint en er een glas water opzet, en hierbij de onderstaande intentie uitspreekt kun je voor je zelf ervaren wat Sanjeevini,s zoal kunnen doen voor je! 

Intentie: Ik geef de energie van deze sanjeevinies de instructie dit water van een zo hoogst mogelijk voor mij haalbare/gezonde  energie te voorzien, wacht een minuut en herhaal deze intentie dan nogmaals, hierna kun je proeven dat het water van een andere trilling is voorzien, een trilling die verblijd, een trilling die je tevreden stemt, die je blij maakt. Dit hele healingssysteem is gratis te downloaden en voor iedereen gratis te gebruiken, via http://www.saisanjeevini.org/index.php/a-healer-s-guide/the-sss-guide-printing-options-2 

Sanjeevini Tonic

Sanjeevini Tonic

Info over het Ohm, Aum, Omkar symbool

Info over het Ohm, Aum, Omkar symbool

Ohm teken Aum (Ohm, Om) is een belangrijke mantra in zowel het Hindoeïsme, Jainisme, Sikhisme en het Boeddhisme en onderdeel van de Mani mantra: Over de betekenis zijn meerdere visies bekent. Ohm verwijst naar de Bron, God, Universele energie, Krsna, Brama, etc..

Volgens de Madukya Ypánishad is het een samentrekking van drie klanken: A, U en M.

Op de juiste manier uitgesproken is Aum een sonore zoemklank die, zover het de menselijke mond toelaat, het dichts komt bij de oorspronkelijke Goddelijke scheppingsklank. Het is e zelfde trilling als waarop de Universele energie trilt. Daardoor is Aum verbonden met het KruinChakra.

Het woord Ohm zelf komt uit het Sanskriet en is afgeleid van het woord ‘evam’ dat ‘dus’ of ‘zo’ betekent. De wetten van de ‘Manu’ zeggen dat het woord werd gevormd door Brahma zelf, die de letters ‘a’, ‘u’ en ‘m’ van de ‘Veda’s’ afleidde, een van elke, wat zijn mysterieuze kracht en heiligheid verklaart:

• A symboliseert ons Waak-bewustzijn

• U symboliseert ons droombewustzijn (denken, voelen, wensen, willen)

• M symboliseert ons diep-slaap-bewustzijn. (ondefinieerbare Eenheid-der-dingen).

Aum is eveneens de naam die Hindoes geven aan de spirituele zon als tegenhanger van 'Sooruj', de natuurlijke zon. Het woord is Sanskriet. Het wordt uitgesproken aan het begin en het eind van elke les in de ‘Veda’ en het is ook het introductiewoord van de ‘Puranas’. Dit wordt gezegd in de ‘Katha-Upanishad’: "Ieder die deze syllabe kent, verkrijgt wat hij wil", omdat alle woorden zouden afstammen van die ene klank, ‘Ohm’, volgens de 'Upanishads'.

Het vertegenwoordigt het goddelijke en de kracht van God. Het is het geluidssymbool voor de ultieme realiteit.

De drie mantra’s van A, U, M vertegenwoordigen ook de buiten, de binnen en de boven staten van bewustzijn maar ook de waaktoestand, de droomtoestand en de diepe slaap. Bovendien is er ook nog de vierde staat (a-matra), het Zelf, volgens de Advaiata. Oftewel: Om is onsterfelijk en onuitputtelijk, de 4e demensie. Het is de symbolische uitdrukking van de creatieve geest, het Woord (met verwijzing naar de drie klanken), de drie menselijke staten (waken, dromen, diepe slaap), de drie tijden van de dag (morgen, middag, avond) en de drie elementen (actie, cognitie, volitie ->wil).

Vaak wordt bovenstaand symbool AUM genoemd maar dat is onjuist. De Mantra is AUM en het bijbehorende symbool is Omkar.

Bovenstaande is de bekendste en komt uit het Hindoeïsme. Deze variant heeft 4 onderdelen: Dit is het stadium van menselijk bewustzijn en staat voor het ontwaken op aards of materieel niveau. Staat symbolisch voor de deelmantra A in AUM.

Het stadium van diep-slaap-bewustzijn ofwel de ondefinieerbare Eenheid-der-dingen. Staat symbolisch voor de deelmantra M in AUM. Het stadium van droom bewustzijn (denken, voelen, wensen, willen). Staat symbolisch voor de deelmantra U in AUM. Het stadium van absolute bewustzijn in al zijn facetten.